AIN MEDICARE HEPARINOL

AINMEDICAREHEPARINOLNON-PYROGENIC INJECTION OF HEPARIN SODIUM BP PROCESSED EXCLUSIVELY FROM BOVINE MUCOSA