ประวัติบริษัท

บริษัท อมรวิทย์ เมดิคอล จำกัด
เริ่มจดทะเบียนครั้งแรกในนาม“ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรวิทย์ เมดิคอล” เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2532ด้วยทุนจดทะเบียน บริษัทฯ 15 ล้านบาท โดยมี ดร. อมรรัตน์ ศรีวาณัติ เป็นผู้ก่อตั้ง และ ดำเนินธุกิจประเภทนำเข้า-จำหน่ายเวชภัณฑ์ยา/เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังให้บริการด้านคลินิคเวชกรรมเฉพาะทาง(ไตเทียม) และรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานบริการด้านไตเทียม

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย ทันสมัย และสะดวกในการใช้งาน มาจัดจำหน่าย ซึ่งได้แก่เครื่องมือแพทย์ทั่วไปที่ใช้ในแผนกต่างๆของโรงพยาบาลเช่น Blood presser monitoring with EKG รวมทั้งเวชภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องทางด้านไตเทียม เช่น Heparin, Double Lumen Catheter, เครื่องไตเทียม และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

สถานที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่:
เลขที่ 17/80-81 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักงานสาขา/คลังสินค้า:
เลขที่ 78/1-2 หมู่ 2 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 10200

ประวัติบริษัท | Company Overview | Organization Chart | Company History | Medical Devices Distribution List | Our Customers